Toegankelijkheidsverklarings

Aphrodite streeft er naar om te voldoen aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 09-06-2022 en is van toepassing op de inhoud van de website ggdaphrodite.nl. In de toegankelijkheidsverklaring staat in hoeverre de site aan de wettelijk gestelde eisen voldoet en welke maatregelen worden genomen om de toegankelijkheid te borgen. De status en verklaring vind je hier:

Het toegankelijkheidslabel van ggdaphrodite.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Status toegankelijkheid ggdaphrodite.nl

GGD Amsterdam is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het besluit Digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: Voldoet gedeeltelijk

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 24-05-2022.

Ga naar de toegankelijkheidsverklaring:

  • Om de volledige, officiĆ«le verklaring in te zien
  • om een toegankelijkheidsprobleem te melden.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via suggesties.csg@ggd.amsterdam.nl.